Γιατί να μας επιλέξετε

1.

Ποιότητα

Ακολουθώντας τις επιταγές του ολοένα και μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος φροντίζουμε πάντα, τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2.

Αξιοπιστία

Eπιδίωξή μας είναι η έγκυρη πληροφόρηση των πελατών σχετικά τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

3.

Αποδοτικότητα

Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του γραφείου επιτυγχάνει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο πελάτη και τη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

4.

Αντίληψη

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία  μακροχρόνιας συνεργασίας. Όλα σε ανταγωνιστικό κόστος.

Οι Υπηρεσίες μας

Λογιστικές
Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές
Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Μας Εμπιστεύονται
Λογιστικό Γραφείο Βάγγια - klotsotiras
ζάβαλος
cavallo logo
antaios
εκτωρ τεχνική logo
Λογιστικό γραφείο Βάγγια - ΠΡΟΣΥΦΛΑ
σιτος ανδρεας
Α. ΡΑΠΤΗΣ – Δ.ΜΠΑΓΚΟΣ ΑΕΒΕ

INDUSTRIAL FLOOR IKE

PROTON BETON IKE

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ

C & K CONSTRUCTION CONSULTANTS IKE

Καλέστε μας

2410 670759
6973 380543

Θα μας βρείτε

Ρούσβελτ 51-53, Λάρισα

Email

ntvangia@gmail.com