Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Εμπεριστατωμένη και έγκυρη φορολογική πληροφόρηση σε μια εποχή καταιγιστικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η εμπεριστατωμένη και έγκυρη φορολογική πληροφόρηση αποδεικνύεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εποχή καταιγιστικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία.

φοροτεχνικές υπηρεσίες λάρισα

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών  σύμφωνα με το κλάδο και το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Σύνταξη, καταχώρηση και υποβολή καταστάσεων ακίνητης περιουσίας.

Παροχή  εξειδικευμένων συμβουλών  σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

Ειδικά θέματα φορολογίας εταιρειών και φυσικών προσώπων.

Προετοιμασία και κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών , transfer pricing και επικαιροποίηση της μεθοδολογίας προέγκρισης τιμολόγησης.

Μας Εμπιστεύονται
Λογιστικό Γραφείο Βάγγια - klotsotiras
ζάβαλος
cavallo logo
antaios
εκτωρ τεχνική logo
Λογιστικό γραφείο Βάγγια - ΠΡΟΣΥΦΛΑ
σιτος ανδρεας
Α. ΡΑΠΤΗΣ – Δ.ΜΠΑΓΚΟΣ ΑΕΒΕ

INDUSTRIAL FLOOR IKE

PROTON BETON IKE

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ

C & K CONSTRUCTION CONSULTANTS IKE