Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη του λογιστικού κυκλώματος που διέπει τη εύρυθμη λειτουργία μιας εταιρείας.

Λογιστικές Υπηρεσιες

Με σύμμαχο τα εξελιγμένα λογιστικά προγράμματα, εναρμονισμένα στις ανάγκες των λογιστών, το  γραφείο αναλαμβάνει την   υποστήριξη του λογιστικού κυκλώματος που διέπει τη εύρυθμη λειτουργία μιας εταιρείας.

Από 01/01/2022 συνεργάζεται με το κο Βάγγια Κωνσταντίνο του Στυλιανού, πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος εξειδικεύεται στη κοστολόγηση, στην αναλυτική λογιστική σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα.

λογιστικό γραφείο λάρισα
λογιστικό γραφείο λάρισα

Ειδικά το γραφείο προσφέρει:

Διεκπεραίωση της  όλης διαδικασίας έναρξης επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών  και πρώτης εγκατάστασης του λογιστηρίου αυτών.

Οργάνωση, επίβλεψη και αναδιάρθρωση ,όπου απαιτείται, λογιστηρίων των επιχειρήσεων.

Καταχώρηση παραστατικών και τήρηση βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών), παρακολούθηση και σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ, στη έδρα της εταιρείας ή στο γραφείο.  

Έκδοση , εκκαθάριση και τήρηση μισθοδοσίας  νομικών και φυσικών προσώπων.

Συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών  με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών μιας εταιρείας ή ενός επιτηδευματία.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την ισχύουσα νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS & IAS)

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με όλο το φάσμα του Δημόσιου Τομέα.(Δ.Ο.Υ. Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ,  ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια, Περιφέρειες,)

Μας Εμπιστεύονται
Λογιστικό Γραφείο Βάγγια - klotsotiras
ζάβαλος
cavallo logo
antaios
εκτωρ τεχνική logo
Λογιστικό γραφείο Βάγγια - ΠΡΟΣΥΦΛΑ
σιτος ανδρεας
Α. ΡΑΠΤΗΣ – Δ.ΜΠΑΓΚΟΣ ΑΕΒΕ

INDUSTRIAL FLOOR IKE

PROTON BETON IKE

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ

C & K CONSTRUCTION CONSULTANTS IKE