Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθαι επιφέρει επιτακτική ανάγκη για διαχείριση πληροφοριών.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθαι επιφέρει επιτακτική ανάγκη για διαχείριση πληροφοριών.  Λόγω της  συνεργασίας με νομικά και λοιπά συμβουλευτικά  γραφεία  το λογιστικό γραφείο ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΥ. ΒΑΓΓΙΑ προσφέρει ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών.

βάγγιας Κωνσταντίνος
οικονομικός σύμβουλος λάρισα

Ειδικά το γραφείο προσφέρει:

Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Καθοδήγηση πελατών σε ιδιαίτερα  θέματα μισθοδοσίας υπαλλήλων  και  υποστήριξη σε διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών.

Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και μείωσης κόστους.

Παροχή συμβουλών στη κατάρτιση και υποβολή φακέλου για τραπεζική δανειοδότηση καθώς και για επιχορήγηση από Αναπτυξιακούς νόμους προγράμματα ΕΣΠΑ, είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων(ΕRP,BI, CRM)

Μας Εμπιστεύονται
Λογιστικό Γραφείο Βάγγια - klotsotiras
ζάβαλος
cavallo logo
antaios
εκτωρ τεχνική logo
Λογιστικό γραφείο Βάγγια - ΠΡΟΣΥΦΛΑ
σιτος ανδρεας
Α. ΡΑΠΤΗΣ – Δ.ΜΠΑΓΚΟΣ ΑΕΒΕ

INDUSTRIAL FLOOR IKE

PROTON BETON IKE

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ

C & K CONSTRUCTION CONSULTANTS IKE