Ειδικές Λύσεις

Ειδικευόμαστε στη νομοθεσία τεχνικών και φαρμακευτικών εταιριών, καθώς και αγροτικών και δασικών συνεταιρισμών.

Ειδικές Λύσεις για εταιρείες και συνεταιρισμούς.

Ειδικευόμαστε στη νομοθεσία τεχνικών και φαρμακευτικών εταιρειών καθώς και αστικών και αγροτικών συνεταιρισμών.
Συγκεκριμένα το γραφείο ειδικεύεται στη πολύπλοκη νομοθεσία που διέπει τις εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων και τους αστικούς προμηθευτικούς συνεταιρισμούς φαρμακοποιών.

Εξειδικεύεται στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας των τεχνικών εταιρειών και στην κατάρτιση του φακέλου της επανάκρισης των πτυχίων 
που αφορούν τις τεχνικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, είναι από τα ελάχιστα γραφεία στη Περιφέρεια Θεσσαλίας που διαχειρίζεται το ιδιαίτερο καθεστώς των  αγροτικών και δασικών συνεταιρισμών. 
λογιστικό γραφείο λάρισα ΒΑΓΓΙΑ
οικονομικός χάρτης λογιστικό γραφείο λάρισα

Διαμορφώνουμε τον οικονομικό χάρτη προκειμένου να κινηθεί το πελατολόγιο μας σε στερεό έδαφος με βάση το προυπολογισμό σε οικοδομοτεχνικά έργα.

φαρμακεία λογιστής λάρισα

Εμπεριστατωμένα παρέχουμε συμβουλές  στα ιδιαίτερα εταιρικά μορφώματα του τομέα της εκμετάλλευσης φαρμακείων από τη διαδικασία της έναρξης εώς την οριστική οικονομική τους διάρθρωση.

δασικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί

Η εξειδίκευση του γραφείου μας στα θέματα αιχμής που αφορούν δασικούς συνεταιρισμούς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά και ιδιώτες αγρότες, σε συνδυασμό με την οργάνωση και υποστήριξη που προσφέρουμε, μεγιστοποιούν τη προστιθέμενη αξία των πελατών μας.

Μας Εμπιστεύονται
Λογιστικό Γραφείο Βάγγια - klotsotiras
ζάβαλος
cavallo logo
antaios
εκτωρ τεχνική logo
Λογιστικό γραφείο Βάγγια - ΠΡΟΣΥΦΛΑ
σιτος ανδρεας
Α. ΡΑΠΤΗΣ – Δ.ΜΠΑΓΚΟΣ ΑΕΒΕ

INDUSTRIAL FLOOR IKE

PROTON BETON IKE

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ

C & K CONSTRUCTION CONSULTANTS IKE